Avloppsanläggningar

Ska det anläggas en ny avloppsanläggning eller ska en befintlig ses över?
JMA Entprenad har erfarenheten och den tekniska kompetensen att bemöta de flesta situationer som kan tänkas uppstå.

Mark & Anläggningsarbeten

Vi utför alla typer av mark- och anläggningsarbeten från Hus och Villa grunder för enfamiljshus,flerfamiljshus och bostadsföreningar.

Grävning

  • Tomtplanering
  • Dränering
  • Schaktning för kablar och rör
  • Schaktning för husgrunder
  • Enskilda avloppsanläggningar
  • Asfaltsskärning
  • Dikesrensning
  • Snöröjning/plogning och sandning
  • Grävning för fjärrvärme
  • Transport av grus och material.

Husdränering

Vi kan avlopp och dräneringar!  Specialiserade på avloppsanläggningar och utför fuktskyddsåtgärder, grävarbeten, husdränering, mm.

Husgrunder

Vi utför markarbeten vid ny eller ombyggnationer så som:
Husgrunder -Garagegrunder.