Det vi gör

JMA Entreprenad utför alla typer av mark och anläggningsarbeten, från orörd mark till färdig markentreprenad.

Vår vision

Är att fortsätta driva JMA Entreprenad AB på samma framgångsrika sätt som vi haft som vision från dag ett.

Vi är ett företag med kvalitetskänsla och närhet till våra kunder och det ska vi alltid behålla.

jma-entreprenad

Vår marknad

Är i hela Mälardalsregionen från Västerås till Enköping vidare till Uppsala och Stockholm.

Vi får hela tiden nya uppdrag tack vare vårt goda rykte och så vill vi att nya kunder ska fortsätta att upptäcka oss.

Ett urval av våra tjänster

Vi gör alla typer av grunder

• Grundisolering runt alla typer av husgrunder
• Tomtplanering
• Schakt samt anläggande av vatten och avlopp
• Trädgårds- och anläggningsarbeten
• Snöröjning, sandupptagning och allmänn vägrenhållning
• Rivningsarbete samt omhändertagande av material
• Transport och försäljning av grus/jord
• Trekammarbrunn, VA-arbeten
• Vägbyggen, gatuarbeten, asfaltsbeläggningar, dräneringsarbeten
• Borrning, sprängning och granitarbeten